КТ гортані: що показує, переваги методу

Рентгенівська комп’ютерна томографія є одним з найбільш інформативних методів діагностики захворювань ЛОР-органів. Суть його полягає в отриманні серії томографічних зрізів з подальшою цифровою обробкою і реконструкцією зображення в різних площинах.

Комп’ютерна томографія гортані використовується в медицині для візуалізації гортані, глотки, трахеї і м’якотканих структур шиї. Це дослідження доповнює дані, отримані при звичайній рентгенографії. Метод дозволяє виявити патологічний процес на початковій стадії, оцінити його поширеність на прилеглі органи і тканини. За результатами комп’ютерної томографії лікар отримує детальну інформацію про величину просвіту гортані, стан голосових зв’язок, їх рухливості, розмірі голосової щілини.

Свідчення

Якщо рентгенографія гортані виявляється малоінформативні, проводять КТ.

Основними показаннями до дослідження є такі патологічні стани:

  • зовнішні і внутрішні пошкодження гортані;
  • захворювання запального характеру при неясних рентгенологічних даних;
  • термічні та хімічні опіки дихальних шляхів;
  • пухлинний процес.

Для розпізнавання рухових розладів у вигляді парезів і паралічів гортані практичне значення має виконання функціонального дослідження.

Протипоказань до проведення стандартної КТ практично не існує. Не застосовується така діагностична процедура при вагітності.

Якщо людині необхідно проведення КТ з контрастуванням, то обов’язково враховується його алергологічний анамнез. Крім того, такий варіант томографії протипоказаний при тяжкому загальному стані пацієнта, наявності у нього вираженій нирковій недостатності чи декомпенсованого цукрового діабету.

Суть методики

Для дослідження гортані використовується спіральна КТ. Зважаючи на високій швидкості сканування дана методика володіє деякими перевагами. Вона дозволяє провести дослідження з пригніченням дихального і ковтального рефлексів.

  • Перед початком сканування пацієнта роз’яснюють цілі та характер майбутньої процедури.
  • Потім його укладають на спеціальний стіл-транспортер.
  • Дослідження виконується в положенні лежачи на спині.
  • Рентгенлаборант встановлює світловий промінь на необхідному рівні і починає сканування.

Спочатку виконується оглядова цифрова томограма для визначення рівня першого зрізу і кута нахилу спіралі. Зазвичай сканування виконується знизу вверх (від вирізки щитовидного хряща до під’язикової кістки) в площині паралельної голосових складок. Оптимальною товщиною зрізу вважається 3-5 мм при нахилі спіралі 1,5.

Ще однією особливістю КТ гортані є використання спеціальних фільтрів реконструкцій, які потрібні для посилення природної контрастності органу та підвищення просторового дозволу сканування.

При виявленні яких-небудь патологічних змін або отриманні неясних результатів дослідження може проводитися повторно після введення контрасту. З цією метою пацієнту внутрішньовенно вводиться 50 мл рентгенконтрастної речовини. В даний час в якості останнього використовуються неіонні мономерні і димерні речовини (наприклад, бийохенол), що дозволяє підвищити тканинної контраст зображення. При цьому зберігаються всі параметри попереднього дослідження для порівняння отриманих даних.

Слід зазначити, що на цьому етапі сканується тільки зона, в якій виявлені патологічні зміни. Це дає можливість зменшити променеве навантаження на організм людини.

Для визначення ураження голосових зв’язок застосовується функціональна проба з фонацией звуків «і», «о», «у», «е». Зазвичай виконується дві серії сканування під час затяжної вдиху і при фонації. Це дає можливість оцінити симетричність рухової функції гортані і виявити порушення рухливості голосової складки на боці ураження.

Інтерпретація результатів

Під час дослідження пацієнт знаходиться в положенні лежачи на спині.

Гортань є порожнистим органом, і її просвіт виразно видно на томограмі. При цьому можна віддиференціювати помилкові і справжні голосові складки, шлуночки гортані і подголосовую область, виявити патологічні розширення або звуження гортані, а також визначити різні об’ємні освіти, вдающиеся в її просвіт.

При аналізі результатів дослідження лікар враховує вік хворого і ступінь кальцифікації хрящів гортані.

Якість отриманих знімків залежить від фізичних параметрів томографа і рухової активності пацієнта під час дослідження, а правильність інтерпретації результатів – від кваліфікації і практичного досвіду фахівця.

Висновок

Комп’ютерна томографія гортані добре переноситься хворими. Не викликає жодних ускладнень, за виключенням алергічної реакції при внутрішньовенному введенні рентгенконтрастних речовин.

Доповідь спеціаліста на тему «Комп’ютерна томографія при патології гортані і трахеї»:

Відео до статті на YouTube