Лімфатична система людини: будова та функції

Лімфатична система (ЛС) людини – одна із структур, що об’єднують розрізнені органи ціле. Її найдрібніші розгалуження – капіляри – пронизують більшість тканин. Протікає по системі біологічна рідина – лімфа – в чому визначає життєдіяльність організму. У давнину ЛЗ розглядали як один з основних факторів, що визначають темперамент людини. На думку багатьох лікарів того часу, темперамент безпосередньо визначав і захворювання, і способи їх лікування.

Будова лімфатичної системи

Структурні компоненти ЛЗ:

  • лімфатичні капіляри і судини;
  • лімфатичні вузли;
  • лімфа.

Будова лімфатичних капілярів і судин

ЛЗ за будовою нагадує деревні коріння, так само як кровоносна і нервова системи. Її судини розташовані в усіх органах і тканинах, крім головного і спинного мозку та його оболонок, внутрішньої тканини (паренхіми) селезінки, внутрішнього вуха, склер, кришталика, хрящової, епітеліальної тканини і плаценти.
Лімфа збирається з тканин сліпо закінчуються капіляри. Діаметр їх значно більше, ніж у капілярів мікроциркуляторного русла. Їх тонкі стінки і добре проникні для рідини і розчинених в ній речовин, а також для деяких клітин і мікроорганізмів.
Капіляри об’єднуються в лімфатичні судини. Ці судини мають тонкі стінки, забезпечені клапанами. Клапани запобігають зворотний (ретроградний) струм лімфи з судин у тканини. Лімфатичні судини широкою мережею обплітають всі органи. Часто такі мережі в органах представлені декількома шарами.
По судинах лімфа повільно стікається до групи регіонарних лімфатичних вузлів. Такі групи розташовуються на жвавих перехрестях» організму: в пахвових западинах, в області ліктів, паху, на брижі, в грудній порожнині і так далі. Вийшли з лімфовузлів великі стовбури впадають у грудній і правий лімфатичні протоки. Ці протоки потім відкриваються у великі вени. Таким чином відведена з тканин рідина потрапляє в кровоносне русло.

Будова лімфатичного вузла

Лімфатичні вузли є не тільки «сполучною ланкою» ЛС. Вони виконують важливі біологічні функції, обумовлені особливостями їх будови.
Лімфатичні вузли складаються в основному з лімфоїдної тканини. Вона представлена лімфоцитами, плазматичними клітинами і ретикулоцитами. У лімфатичних вузлах розвиваються, «дозрівають» важливі учасники імунних процесів – В-лімфоцити. Перетворюючись у плазматичні клітини, вони опосередкують реакції гуморального імунітету, виробляючи антитіла.
В глибині лімфовузлів присутні і Т-лімфоцити. Там вони проходять диференціювання, викликану контакту з антигеном. Тому лімфовузли беруть участь у формуванні та клітинного імунітету.

Склад лімфи

Лімфа належить до сполучної тканини людини. Це рідка субстанція, що містить лімфоцити. В її основі – тканинна рідина, що містить воду і розчинені в ній солі та інші речовини. Також у складі лімфи присутні колоїдні розчини білків, додають їй в’язкість. Ця біологічна рідина багата жирами. За складом вона близька до плазми крові.
В організмі людини міститься від 1 до 2 літрів лімфи. Вона тече по судинах внаслідок тиску утворилася знову лімфатичної рідини і в результаті скорочення м’язових клітин у стінках лімфатичних судин. Важливу роль в рух лімфи відіграє скорочення навколишніх м’язів, а також положення тіла людини і фази дихання.

Функції лімфатичної системи

Після розгляду основ будови ЛЗ зрозумілішими стають її різноманітні функції:

  • дренажна;
  • очисна;
  • транспортна;
  • імунна;
  • гомеостатичні.

Дренажна функція ЛЗ полягає у видаленні з тканин надлишків води, а також білків, жирів і солей. Ці речовини потім повертаються в кровоносне русло.
ЛЗ видаляє з багато тканин продукти обміну речовин і токсини, а також багато хвороботворні мікроорганізми, що потрапили в організм. Бар’єрну роль виконують лімфовузли: своєрідні фільтри для рідини, відтікає із тканин. Лімфа очищає тканини від продуктів розпаду клітин і мікробів.
ЛЗ переносить імунні клітини по всьому організму. Вона бере участь у транспорті деяких ферментів, наприклад, ліпаз та інших важливих речовин. На жаль, метастазування злоякісних новоутворень також пов’язане з виконанням ЛЗ своїх транспортних функцій.
Лімфовузли є найважливішими учасниками імунних процесів, забезпечуючи розвиток Т — і В-лімфоцитів. У зв’язку з цим слід згадати дрібні лімфовузли, розташовані в стінці кишечника (Пейєрові бляшки) та ділянки лімфоїдної тканини в мигдалинах глоткового кільця.
Беручи участь у всіх перерахованих процесах, ЛЗ виконує свою інтегруючу, гомеостатичну функцію, забезпечуючи незмінність внутрішнього середовища організму.

Освітній відеофільм на тему «Будова і функції лімфатичної системи:

Будова і функція лімфатичної системи.

Медична анімація на тему «Анатомія людини: лімфатична система»:

Анатомія Людини. ЛІМФАТИЧНА СИСТЕМА!

Відео до статті на YouTube